Burger Queen
in ,

Burger Queen – Chapter 14: First Time Ni Alma

Imbitado si Alma sa birthday ng classmate niyang si Sharon. Nandoon din ang iba pa niyang mga ka-klase. Gabi ang party at nagsabi siya sa nanay na siya uuwi kinabukasan. Pumayag naman si Aling Lea.

Masaya naman ang party. Sayawan, kantahan sa videoke, biruan at kahit mga menor pa lang, may inuman.

“Sige na Alma. Ikaw na lang ang di umiinom sa ‘tin” sabi ni Sharon. Katabi ni Sharon ang boyfriend na si Elton. Pansin na pansin ni Alma ang pagkakahawak ni Elton sa balakang ni Sharon. May ibig sabihin. Dedma lang si Sharon at palingon-lingon pa para hagkan si Elton sa pisngi.

“Di talaga ako umiinom eh.” sabi ni Alma.

“Ikaw naman. Birthday ko ngayon eh ipapahiya mo ako.” sabi ni Sharon. “Sasama loob ko sa iyo bahala ka.”

“Sige na. Alma. Pagbigyan mo na yung birthday girl.” sabi ni Lester. Ang manliligaw ni Alma.

Type din ni Alma si Lester. Hindi naman siya manhid. Nagkakagusto rin naman siya sa lalaki. Iniisip lang niya ang mga paalala ng ina at ng ate niya. “Sige. Konti lang.”

“Yeeyy” sigaw ni Sharon at ng ibang mga babae.

Medyo umikot ang paningin ni Alma nang una niyang matikman ang beer. Puro San Mig Lights ang inumin sa birthday ni Alma at siyempre may konting juice. {Kaya naman ni Sharon, ni Pinky saka ni Lucy. Naka-dalawang bote na sila. Bahala na.} isip ni Alma. Naubos niya ang isang bote.

Ang konti ay unti-unting dumami hanggang sa lango na si Alma. Ikatlong bote na niya at nakahain na ang pang-apat. Di pansin ni Alma na nakasandal na siya kay Lester at nakapulupot na rin ang braso nito sa kanya. Abala sa pagkanta si Pinky samantalang naghahalikan na si Sharon at ang boyfriend nito maging si Lucy at boyfriend niya. Conscious na si Alma sa nangyayari sa paligid niya.

“Sha, okay lang kayo?” tanong ni Alma.

“Anong ok? ayos lang kami.” sagot ni Sharon habang hinihipuan na ito sa boobs ng boyfriend niya. Maging sina Lucy ay naghihipuan din. Nag-iinit na ang pakiramdam ni Alma sa nakikitang eksena.

“Ikaw Alma, okay ka ba?” tanong ni Lester na nagsalita malapit sa tenga niya. Ramdam ni Alma ang mainit na hininga ni Lester. Maya-maya ay nagulat si Alma nang pumunta ang kamay ni Sharon sa umbok sa pantalon ng nobyong si Elton. Hindi alam ni Alma ang gagawin. Init na init na siya. Naging malikot na rin ang kamay ni Lester.

“Lester, anong ginagawa mo?” tanong ni Alma habang hinihimas ni Lester ang braso niya. Hindi sumagot ang binata. Hinawi ni Lester ang buhok ni Alma para mahalikan ito sa batok. Agad na bumigay si Alma sa nararamdamang kiliti. Pakiramdam ni Alma na basa na ang panty niya nang makita si Lucy na hawak na ang nakalabas na titi ng boyfriend nito.

Hinalikan siya ni Lester sa pisngi hanggang sa umabot sa labi. Hindi tumanggi si Alma. Gumanti pa ito. “Uuhhmmm, Lester.”

“Malibog ka pala Alma. Nadala ka nila ano? hehehe…” sabi ni Lester. Namula nang konti si Alma pero sige lang si Lester sa paghimas sa katawan ng dalagita.

“Ooohhh shit.” ungol ni Alma nang himasin ni Lester ang boobs niya sa ibabaw ng blouse. Tuwang-tuwa si Lester sa reaksiyon ng dalagita. Kung hindi bumigay si Alma, kay Pinky na lang siya. Si Pinky naman ay nagkasya sa paghimas ng boobs habang kumakanta siya.

{Kala ko ba virgin pa ito? Bakit marunong humalik?} isip ni Lester. Pero di bale. Jackpot pa rin sa edad ni Alma. Parang Alex da Rossi nung bata pa. Hindi nagtagal, pumailalim sa blouse ni Alma ang kamay ng binata at patuloy siya sa paghimas sa boobs ng dalagita. {Madaliin ko na kaya? Nahuhuli na ako.}

Si Lucy at Sharon naman ay abala sa pag-bj sa kanilang mga boyfriend. Taas-baba ang mga ulo nila sa mga titi ng dalawang mga lalaki. Tumigil na sa pagkanta si Pinky na nag-alis na ng panty sa nararamdamang libog. Nagsimula itong magpaligaya sa sarili.

Puro ungol na ang maririnig sa kuwarto ni Sharon kung saan naroon ang magkakabarkada. Inilabas ni Lester ang titi niya sa pantalon niya at ipinahawak kay Alma.

Parang nakuryente si Alma. Unang beses niyang makakita at makahawak ng titi ng binata. {Grabe! Mainit pala. At ang tigas. Talo yung vibrator ni Ate.} Nagkusang humimas ang kamay ng dalagita. Taas-baba, taas-baba.

Natuwa naman si Lester. Kanya na si Alma at habang abala ang dalagita, Inalis na niya ang blouse at kinalas ang bra nito. Sa ngayon ay nakahubad na sina Lucy at Sharon. Busy pa rin sila sa pag-bj kina Elton.

“Ang daya niyo. Ako lang ang walang partner.” sabi ni Pinky habang labas-masok ang daliri niya sa kanyang puki.

“Ikaw kasi. Di mo sinama yung girlfriend mo. Sino ba yun? Si Maya?” sabi ni Elton. “Dito ka.

Ako bahala diyan.”

Nagulat si Alma sa nalaman kay Pinky. Tomboy pala ito. Sana sa kanya na lang siya pumartner.

Pumuwesto ang hubo”t-hubad nang si Pinky sa ibabaw ng mukha ni Elton. Sinimulang dilaan ni Elton ang puki ni Pinky. Dedma lang si Sharon.

“Kainggit naman sila. BJ naman diyan o.” sabi ni Lester kay Alma. Alipin na ng libog si Alma kaya agad sumunod sa gusto ni Lester. Dinila-dilaan muna niya ang ulo ng titi ni Lester bago isinubo ito.

“Shit Alma. Galing mo!” sabi ni Lester. {Iba pala ang pakiramdam pag totoo. Ang tigas at ang init. Masarap din pala.} isip ni Alma. Hinawakan ni Lester ang ulo ni Alma para lalong sumagad ang pagkakasubo nito.

Nilingon ni Alma ang mga kaibigan. Sarap na sarap si Lucy habang kinakain ng bf niyang si Rick ang puki niya. Bukakang-bukaka si Lucy. Nasa ere na ang mga paa habang sinasabayan ng balakang and dila ng bf. Nagpalit naman ng puwesto sina Sharon at Pinky. Si Sharon naman ngayon ang nagpapakain ng puki niya kay Elton samantalang sarap na sarap sa pagtsupa si Pinky. Lalong pinanggigilan ni Alma ang titi ni Lester.

“Shit Alma. Sige! Ganyan!” sabi ni Lester. Libog na libog na si Alma. Tuluyan na niyang hinubad ang pantalon at panty. Sinimulan niyang kamayin ang sariling puki habang busy siya sa titi ni Lester. Napansin yun ni Lester.

“Alma, ayos tayo ng puwesto.” sabi ni Lester. Sumandal si Lester sa supa at binuhat si Alma para iharap ang puki nito sa mukha niya. Manipis pa ang buhok ni Alma sa baba at mukhang masikip na masikip pa ang puki nito. Si Alma naman ay nakatapat pa rin sa titi ni Lester. Kinain ni Lester ang puki ni Alma samantalang nagpatuloy si Alma sa pagkain ng titi ni Lester.

“Shit Lester! Uuhhmmmmppphhh. Sarap pala pag lalaki oooohhhhh!” sabi ni Alma.

Napatigil ang lahat sa sinabi ni Alma. Napangisi nang husto si Pinky. “Ganun ba? Sino nakauna sa iyo o sino inuna mo?”

“Ahh ehh ooohhhh Lester teka ooooohhhh! Secret!”

Tawanan ang lahat sa reaksiyon ni Alma habang kinakain siya ni Lester. Nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Nagsawa na si Rick sa pagkain ng puki ni Lucy. Itinapat na niya ang titi niya sa bukana ng gf. “Ooohhh” malakas na ungol ni Lucy.

Parang nainggit si Sharon. Pumuwesto siya sa ibabaw ni Elton at siya na ang nagpasok ng ari nito sa basambasa nang puki niya. “Ooohhh sarap. Alma, nakatikim ka na ba nito? ha? Shit sarap!”

“Ingay mo Sha!” sabi ni Pinky saka hinalikan si Sharon sabay lamas sa boobs ng kaibigan. Gumapang ang labi ni Pinky sa katawan ni Sharon hanggang sa tumapat sa mga utong ng dalagita. Nilaro-laro ng dila ni Pinky ang mga utong ni Sharon. Napaliyad si Sharon at pansamantalang natigil sa pag-indayog sa ibabaw ni Elton. Hot na hot si Elton sa nakikita kaya nagkusa siyang mag-taas-baba ng balakang niya. Napasigaw si Sharon sa sarap.

Hindi na maasikaso ni Alma ang titi ni Lester sa sarap na nararamdaman at sa libog na dala ng panonood sa mga kaibigan. “Oooohhh Lester! Hayan na ko! Malapit naaa oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya.

Muli siyang lumuhod sa harap ni Lester sabay subo sa titi ng binata habang taas-baba ang kamay niya sa kahabaan ng ari nito. “Lester! Di ko na kaya. Kantutin mo na ako. Pls.”

Tumayo si Lester at ipinuwesto si Alma pahiga. Itinaas ni Lester ang magkahiwalay na hita ng dalagita at itinapat ang ari niya kay Alma. Pinagmasdan muna ni Lester ang mga kaibigang nagkakantutan na. Sintigas na ng bakal ang ari niya.

“Lester. Please.” sabi ni Alma. Agad na ipinasok ng binata ang ari niya kay Alma. Kahit naglalawa na ang puki nito, masikip pa rin sa pakiramdam. Nagulat si Lester nang may maramdaman siyang harang. Virgin pa nga si Alma!

“Mga tol! Virgin pa nga!” sabi niya habang umuulos. “Itotodo ko na Alma.”

“Sige! Ooohh sige na! Pls.!”

Itinodo nga ni Lester ang pasok ng alaga niya. Napaigik si Alma sandali pero sige pa rin sa pagulos si Lester. Muling nagsalubong ang mga labi nila. “Ibig bang sabihin nito tayo na?” pabirong tanong ng binata.

“Oo naaahh. Ooohhh shit! Sige pa. Bilis pa! Bilis paahh!”

“Grabe ka Alma! Ang libog mo! Umm Ummm Umm! Hayan na ako labs!”

“Ako rin! Ooohhh!” sigaw ni Alma. Puro ungol at salpakan ng balakang ang maririnig sa silid ni Sharon. Naging advance ang celebration ng birthday ng dalagita dahil nag-business trip ang mga magulang. Nasa kabilang bahagi ng malaking bahay ang mga kasambahay kaya solo ng magkakaibigan ang bahagi nila.

Si Lester na hindi pa nilalabasan ay malapit na. Sadya niyang inipon ang katas niya para kay

Alma. “Hayan na ko Alma! Hayan na! Umm Ummm Ummmmm!” Sarap na sarap si Alma sa naramdamang init na sumirit sa kaloob-looban niya. Dun din ay nilabasan siya at napaliyad nang husto. Bumagsak ang balakang niya habang nanginginig pa sa sarap.

(Shit! Ganito pala ang sex sa lalaki. Sorry Ate. Masaraaap. Mag-iingat na lang ako ate.) isip ni Alma. Nakita niyang lupaypay pa sina Sharon at Lucy. Busy naman ang si Rick sa pagkantot kay Pinky. Nakapasok pa sa puki ni Alma ang titi ni Lester nang may lumapit na isa pang titi sa mukha niya.

“Paisa naman Alma.” sabi ni Elton. Napatingin si Alma kay Lester. Ngumiti at tumango lang si Lester. Nakuha ni Alma ang gusto ni Elton at isinubo ang ari nito. Nalasahan niya ang katas ni Ellton at ni Sharon. Nilinis niya nang husto ang titi ni Elton bago muling isinubo. Muling tinigasan si Lester sa tanawin. Nagsimula uli siyang umulos.

Sarap na sarap si Alma sa nararamdaman. Pakiramdam niya ay nasa langit na siya. Nakapikit niyang tinanggap ang dalawang titi sa magkabilang bibig niya. Nagulat siya nang maramdaman niyang may naglalaro sa utong niya. Nakita niya si Pinky na sinusupsop ang dibdib niya. Lalong nalibugan si Alma sa nangyayari. Muling nanginig ang katawan niya nang labasan siya. Tumigil sandali sina Elton at Lester. Nagulat si Alma nang magpalit ang dalawa. (Ano? Dalawang titi agad?) Wala nang nagawa si Alma nang ipasok ni Elton ang titi nito sa kanya. Si Pinky naman ang kinantot ni Lester habang abala ito sa pagsuso kay Alma. (Nasan si Rick?) Nasagot ang tanong ni Alma nang tumapat sa bibig niya ang makintab pang ari ni Rick. Nilinis niya rin ito bago isinubo.

Tulog sina Lucy at Sharon sa dami ng nainom kaya malaya ang tatlong lalaki at isang tomboy na magpasasa kay Alma. Ilang sandali pa ay nilabasan na rin si Elton sa loob ni Alma. Sa puntong ito, sa kabila ng sarap, hindi na maintindihan ni Alma ang nangyayari. Naka dalawang lalaki agad siya at sususnod pa ri Rick sa puki niya. (Bakit ganito ang first time ko? Buti na lang katatapos ka lang mag-mens.)

Report

What do you think?

5 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply