Burger Queen
in

Burger Queen – Chapter 12: Ang Ex

Maagang nakauwi si Tess pagkagalimg sa opisina. Di na siya pinapasok ni Frank. Pero bago siya nakauwi, parang may nakita siyang lalaki na kilala niya. Hindi nagustuhan ni Tess ang nakita pero saglit lang ang pagkakakita niya sa lalaki kaya hindi siya sigurado.

Sinabi niya sa ina ang dahilan ng maagang pag-uwi na may dagdag na orientation sa opisina.

Pagkakain, naglinis siya ng sarili bagi nagpunta siya sa kuwarto niya para magpahinga.

Muling napa-isip si Tess. May pagkakaiba nga kaya ang nangyayari sa kanya sa isang bayarang babae? Alam niya ang mangyayari nang pasadyain siya ni Frank sa opisina. Sa totoo lang, gusto niya ang nangyari. Pumunta rin siya para humingi ng kabayaran sa anumang mangyayari. Nakuha niya ang gusto nang hindi humihingi. Malaki na ang nakukuha niya. Hindi nga lang niya sinasabi ang tungkol sa mga ito. (Sasahod pa ako next week…) sa isip ni Tess. (Grabe, masarap din pala dun…) isip ni Tess nang maalala ang nangyari. Masakit pa rin ng puwit niya. Naputol ang pag-iisip niya nang may kumatok.

“Ate…” sabi ni Alma.

“Pasok ka. Bukas iyan.” sagot ni Tess.

Umupo si Alma sa tabi ng ate niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa pisngi.

“Ate, pinagalitan ka ba ni Nanay kahapon?”

“Oo. Pero di naman siya galit na galit.pinagsabihan lang ako. Pano mo naman nalaman?”

“Nakita kong hawak niya yung “ano”. Naisip ko eh, “patay nito si Ate.” hihihi.”

“Ikaw talaga. ”

“Alam ba ni Nanay?”

“Hindi. Kung alam niya ganyan ka ba kasaya ngayon? Yun ba pinunta mo dito?”

“Yun. Saka may itatanong kasi ako.”

Tumango lang si Tess.

“Di ba may nangyari na sa inyo ni Ernie?”

“Di ba kinuwento ko sa yo yun? Wala siyang kuwenta. ”

“Pero iba ‘to Ate. Iniisip ko kanina yung mga sinabi mo. Pero kinukulit ako ng mga classmate ko. Sagutin ko raw yung nanliligaw sa kin.”

Ang babata pa natin para diyan. Yan ang sasabihin sa iyo ni Nanay at nakinig din sana ako noon. Yan din ang sinasabi ko sa iyo ngayon.”

“Pero… okay lang daw sabi nila. Na.. Nagalaw na raw sila ng mga bf nila eh. Tinutukso na nga akong Manang.”

Napailing na lang si Tess sa sinabi ng kapatid. “Niloloko ka lang ng mga yun. Pakialam ba nila sa iyo? Sa edad natin, pag nilapitan ka ng lalaki, isa lang ang gusto nun at di yun pag-ibig. Pag di ka naging maingat mapapariwara ka tulad ng nangyari sa kin. Di sa sinasabi kong di mo kayang dumiskarte pero iba na yung sigurado.”

“Oo ate. naninigurado rin ako kaya ako nagtanong sa iyo.”

“Ayokong may masamang mangyari sa iyo. Suwerte lang ako at di ako nabuntis noon ni Ernie. Mahal kita Alma.” sabi ni Tess saka niyakap ang kapatid.

“Mahal din kita Ate. Susundin ko sinabi mo.” sabi ni Alma. Hinawakan niya ang pisngi ng ate niya at hinalikan ito sa labi.

“Uhhhmmmm” ungol ni Tess. Magaling nang humalik si Alma. “Baka mahuli tayo ni Nanay.” sabi niya.

“Hindi Ate. Nagkulong siya sa kuwarto. Tingin ko nasa kanya yung ‘ano’ sabi ni Alma. Nalibugan si Tess sa sinabi ng kapatid. Siniil niya muli ito ng halik. Nakipag-espadahan siya ng dila dito. Nakipagpalitan ng laway.

“Uuummhhh” ungol ni Alma. Sinimulan nilang hubaran ang isat-isa. Nauna si Tess na hubarin ang uniporme ng kapatid. Ihiniga niya ito at sinimulang halikan sa leeg. Ang isang kamay niya ay naglalaro sa murang dibdib ni Alma.

“Uhhhmmm ate.. Bawal daw ito di ba? ooohhh!”

“Ayaw mo na ba? tsup. nasimulan na natin eh. Saka pareho naman tayong babae. Wala naman sigurong mawawala. ”

“Ganun ba ate? ang sarap. Gusto ko laging ganitohh. uhnnn. aahhhh..” ungol ni Alma. Sinimulang susuhin ni Tess ang dibdib ng dalagita. Hindi makaganti si Alma. Nalulong sa sarap. Nagpaubaya muna ito sa ate niya. Napaliyad ang dalagita nang sinimulang himasin ni Tess ang puki niya. Lumipat naman sa kabilang susoang bibig ni Tess. Pinaikot-ikot nita ang dila niya sa matigas nang utong ng kapatid.

“Ooohhhh.. Ang sarap ate… sige paahhh!”

Nalulong na rin si Alma sa amoy ng kapatid. Sa init ng katawan nito. Sa sarap ng mga ungol niya. Sa basambasang puki ni Alma. Nagpasok si Tes ng dalawang daliri sa loob ni Alma hanggang sa hangganan ng hymen niya. Pabaling-baling na ang ulo ni alma sa sarap.

Ate.. ate.. ang sarap.. huwag mong ihinto ooohhhh!” Ilang sandali pa, nilabasan na si Alma.

Sa kabilang dingding, naririnig ni Aling Lea ang ungol ng magkapatid. Paano nangyari iyon sa mga anak niya? Pero hindi siya makabangon. Abala rin siya sa kanyang sarili. Lalo pa siyang nalilibugan sa mga naririnig niya. Gusto niyang sumali. Puwede kaya? Sobra na kaya kung sumali siya sa mga anak niya? “Oooohhhh. Tess, Alma… ang sarap ooohhh…” ungol niya habang hinihimas ang magkabilang dibdib. Patuloy naman sa panginginig ang vibrator sa puki niya.

Si Tess naman ay hindi pa tapos kay Alma. Sinimulan na niyang kainin ang puki ng kapatid. “Ang sarap ng katas mo Alma…”

“Ooohhh Ate saraaap. Ako rin Ate. Please. Kainin ko rin iyang puki mo ooooohhhh!”

Pumuwesto si Tess para magbaligtaran sila. Bakas sa mukha ni Alma ng tuwa. Makakain na niya ang puki ng ate niya. Nang dilaan niya ito, nalasahan niya agad ang malapot na katas ni Tess. Basa na rin ang puki ni Tess. “Ooohhh Alma.”

“Ang bango ng iyo Ate. Ang sarap kainin. Uhhhmmm…”

“Ahhhhh ang sa iyo rin uhhmm… Huwag ka muna papatol sa lalaki ha uhhmmm oohhh”

“Oo ate. Kahit sa iyo lang masaya na ako oooohhh!”

Naalala ni Tess ang ginawa sa kanya ni Frank. Sinimulang dilaan din ni Tess ang puwit ni Alma.

“Oohhh ate ano iyan? Ooohhh! Ang sarap diyan oooohhhh!”

Tuloy lang sa ginagawa si Tess. Pinaikot niya ang dila sa butas ng puwit ni Alma habang hinihimas ang kuntil ng isa.

“Oooohhhhh ateeee uuunngghhhh!” ungol ni Alma nang muli siyang labasan.

“Ikaw naman ate, di ka pa nilalabasan” sabi ni Alma saka kinain ang puki ni Tess. Labas-masok ang dalawang daliri ni Alma habang sinisipsip niya ang kuntil ng ate niya.

“Ooohh sige paahhh. Ganyan! uuhhhmmm!

Hindi nasiyahan sa dalawang daliri si Alma. Ginawa niyang tatlo. Kasya pa rin. “Uumm uumm umm! Malapit ka na ba ate? Malapit na? ha?”

“Sige pa.. Ituloy mo lang unngghhh!”

Maliit lang ang kamay ni Alma. Ginawa niyang apat na daliri ang pagpasok sa puki ng ate niya.

Ang dulas mo ate. Basambasa ka na. Umm umm umm!” sabi ni Alma. Isang daliri na lang. Sinagad ng dalagita ang ikalima. Nakapasok na sa puki ni Tess ang kalahating kamay ni Alma.

“Ooohhhhh aaaahhhhhh ahhhh! Alma, ano iyan ahhhh!”

“Masakit ba ate?”

“Medyo oooohhhh pero sige lang! oooohhhh!” ungol ni Tess habang kinakamay na siya ni Alma. Abala rin si Alma sa pagsimsim ng kuntil ni Tess. Nakahawak si Tess sa ulo ni Alma para huwag tigilan ang kuntil niya. “Hayan naaaahhhh uunnngghhhh!” Napaliyad ang katawan ni Tess at nanginginig itong bumagsak sa kama. Lumapit ang mukha ni Alma sa kapatid at naghalikan sila.

“Tess, Alma? ok lang kayo diyan?” tanong ni Aling Lea.

Biglang napatakip kumot ang dalawa. “Ahh ehh ayos lang kami nay! Naghaharutan lang kami ni ate.” sagot ni Alma.

“Ahh ganun ba? Akala ko kung ano na nangyayari sa inyo diyan.”

“Ayos lang kami nay.”

Umalis ng pintuan ang nakahubad na si Aling Lea. Hawak din niya ang vibrator ni Tess. Kung papayag ang dalawa, makikisali siya pero kahit siya ay nag-aalangan din. Sa ibang araw na lang. {Ano naman kaya ang mawawala sa kanila? Pareho naman silang babae. Dapat ko ba silang pagalitan samantalang heto ako’t makikisali sana?} Nagbalik siya uli sa kuwarto nila ni Alma para magbihis.

“Ate, may sasabihin pa pala ako sa iyo kanina.”

“Ano yun.”

“Parang nakita ko si Ernie kanina sa kanto.”

“Sigurado ka?” sabi ni Tess. Para siyang nabalisa.

“Oo ate.”

“Iwasan mo siya hanggat kaya mo. Maging maingat ka ha.”

“Oo ate.”

Pagpasok ni Tess kinabukasan, nasa isip niya si Ernie. Si Ernie ang unang boyfriend ni Tess na nakatira sa di kalayuan sa bahay nila. Matangkad, payat at medyo maitim. Sa una, akala niya ay mabait dahil mapagbiro ito. Pero naglaon, naging bayolente ito. Gusto sanang makipag-break ni Tess pero di ito pumapayag. Minsan na niyang sinaktan si Tess nang magtangka itong makipagbreak sa kanya.

Isang araw, walang sabi-sabing dinala nito si Tess sa isang motel. Ayaw sana ni Tess pero naging mapilit si Ernie. Inangkin ni Ernie si Tess pero walang naranasan ang dalaga kundi sakit ng katawan. Masyadong makasarili si Ernie at gusto lang niyang makaraos. Hindi nagawang ipasok ni Ernie ang ari niya dahil hindi kinaya ni Tess ang sakit. Hindi nakapagsumbong ang dalaga sa takot. Nag-lie low si Ernie ng ilang araw pero hindi na rin niya nagawang balikan si Tess dahil nahuli siya sa isang buy-bust operation. Napag-alaman ni Tess na nakalaya ang binata pero lumipat ito ng lugar. Ngayon ay aali-aligid ito muli sa lugar nila. Nanalangin si Tess. Huwag na sana siyang gambalain ni Ernie.

Kinabukasan sa stand, nang wala nang mga tao sa paligid, nagulat na lang si Tess nang bulagain siya ni Ernie nang hampasin nito ng palad ang counter.

“Hi Tess!”

“Ernie? Anong ginagawa mo rito?” kinakabahang tanong ni Tess.

“May ginagawa ba ako? wala naman ah. Kumusta ka na?”

“Heto. Nagbebenta ng burger. Tumigil muna ako sa pag-aaral. Ikaw?”

“Heto bibili ng burger. Hehehe Pero dahil ikaw ang nagbebenta baka makalibre naman sa iyo. Dito na ako nakatira sa paligid. Mainit na kasi ako sa atin eh.” sabi ng binata. Walang tanda ng biro.

“Ganun ba? Eh di kita malilibre. Pasensiya na. Kakasimula ko pa lang. Bukas pa ako sasahod.”

“Eh di bukas mo na abonohan. Ano ka ba? Tagal na nating di nagkita. Tayo pa di ba?”

Nagsimula nang kabahan si Tess. Nag-iilusyon pa rin si Ernie na sila pa. Wala nga naman silang pormal na break-up nang maaresto ang binata.

“Huwag ka ngang magbiro nang ganyan. Sa tagal na eh baka ilang beses mo na ako pinalitan.

Ganito na lang. Order ka na lang ng burger pero libre yung softdrinks.”

“Sa iyo pa rin ako love. Sige na nga. Isang buy one take one saka dalawang softdrinks.”

{Di pa rin nagbabago. Madugas pa rin. Please lang po. Umalis na sana.}

Binigay ni Tess ang order at awa ng Diyos, nagbayad si Ernie. “O paano? Anong oras ba labas mo? Hatid na kita?”

“Ernie… Huwag na lang. May pupuntahan pa ako mamaya. Sa… sa ibang araw na lang.”

“Bahala ka. Nagmamagandang-loob na nga eh. Diyan ka na.”

Nang makaalis si Ernie, halos mapaiyak ang dalaga. Paano na? Ano na ang gagawin niya? Si

Patrick nga pala. {Boyfriend ko na si Patrick di ba? Pero… Maipagtanggol niya kaya ako?}

Report

What do you think?

3 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply