Burger Queen
in , ,

Burger Queen – Chapter 3: May Naiwan

Maganda ang naging takbo ng araw ni Tess. Wala siyang naging masyadong problema maliban sa maanghang na burger na nai-serve niya sa isang umorder ng ordinary. Mataas ang kinita niya bago siya pinalitan ni Malou.

Kinabukasan ay ganun din pero di na naulit ang pagpapaligaya niya sa sarili kahit init na init na siya. Nagkasya na lang siya sa pag-inom ng maraming softdrinks. Kalaunan, naramdaman niya ang side-effect ng kaiinom.

Ihing-ihi na siya pero marami pang customer. Hindi nagtagal ay naubos din at wala nang tao sa paligid.

‘Makiki-cr ka sa malaking bahay sa likod natin. Kinausap na ng company ang may-ari na puwede tayong pumasok diyan pag nasi-cr tayo.’ naalala ni Tess na sinabi ni Amy sa kanya. Agad nagsara si Tess at pumunta sa bahay sa likod.

‘Tao po? Tao po?’ tawag ni Tess sa gate. Sa kabutihang palad ay may agad na lumabas na lalaki. Anak ng may-ari ng bahay si Patrick. Matangkad, maputi at nasa 18 hanggang 20 ang edad. Mahaba ang buhok at talaga namang guwapo. Nakuha ni Tess ang lahat ng iyon sa unang tingin pa lang pero naisnatabi lang rin lahat dahil sa tawag ng kalikasan.

‘Ahh.. diyan po ako sa stand sa labas. Baka puwede pong maki-cr. Pls po.’

‘Ha? A ok… sige. tuloy.’ sabi ni Patrick.

Baligtaran ang naging sukatan ng dalawa. Nabighani rin kay Tess si Patrick. Paminsan-minsan niyang tinitingnan si Tess mula sa kanyang bahay pero ngayon lang niya nakita ang dalaga sa malapitan.

‘Saan po yung CR?’

‘Diyan lang sa likod. diretso ka lang.’ tugon ng binata.

Ilang sandali pa ay lumabas na si Tess. Lalong gumanda ang dalaga nang maging maaliwalas ang mukha.

‘Ako nga pala si Patrick.’ sabi ng binata.

‘Thank you ha.’ sabi ni Tess. ‘Ako nga pala si Tess.’

Napangiti ang binata at doon muling napansin ni Tess ang mga katangiang nakita niya kanina. Namula si Tess. ‘Sige. balik na muna ako dun sa stand. Bigyan na lang kita ng discount kung gusto mo ng burger.’

‘Sige. Baka malugi ka. Mamaya-mayain kita dun hehehe.’

Pagkabalik ni Tess sa stand, bigla siyang natigilan sa pagbukas. Wala pa namang tao sa paligid nang bumalik siya. Nakaramdam na naman siya ng pag-iinit ng katawan at muling lumipad ang imahinasyon niya. Naalala niya muli ang pagtatalik nila ni Frank pero ngayon ay mukha ni Patrick ang nakikita niya. Hindi niya napigilan ang sarili at lumipas ang sampung minuto bago siya muling nagbukas.

Ilang araw ang lumipas at nagsimulang mapansin ni Patrick ang matagal na pagbubukas ni Tess ng burger stand tuwing patay na oras. Sinasara rin niya iyon pero hindi pumupunta sa bahay. Hindi napigilan ni Patrick ang sarili at pumunta sa likod ng stand. Tahimik ang paligid maliban sa mga nagdaraang sasakyan. Pinakinggan ng binata ang ginagawa ni Tess sa loob at nabigla siya nang marinig ang pangalan niya.

‘Ohhhh Patrick. Uhhhmmmm sige pa. ‘Oooohhhh’ ungol ni Tess. Halos manlambot ang tuhod ni Patrick sa narinig samantalang may tumigas sa pangangatawan niya. Noon lang nakarinig babaing nagpapaligaya lalo na’t kasimbata ni Tess. Lalo niyang idinikit ang tainga niya sa burger stand.

‘Oohhhh Uhh Uhh Hayan na. Hayan na… Uhh Uhh Uhhhnnnggghh..’ ungol ni Tess. Kung hindi nagkakamali ang tenga ni Patrick, nilabasan na ang dalaga. Ilang segundo pa, nakarinig na siya ng mabilisang pagkaluskos. Magbubukas na si Tess kaya mabilis tumakbo ang binata pabalik ng bahay. Tuwang tuwa si Patrick nang makita niyang palingon-lingon pa ang dalaga sa paligid. Di nito alam na huli na pala siya. Si Patrick naman, halos mabutas ang short sa tigas ng kanyang uten. Agad siyang nagpunta ng CR at siya naman ang magpapaligaya.

Sa di kalayuan, sa isang bahay sa kabila ng kalsada, hindi lang si Patrick ang nakamasid kay Tess. Sa likod ng binoculars, nakasilip ang dating sundalong si Mang Ramon. Naging ugali ni Mang Ramon na pagmasdan ang burger stand kapag may magandang nakatao doon. Hindi nakaligtas sa mata niya ang kagandahan ni Tess. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang kakaibang ginawa ni Tess kapag walang tao sa paligid. Hindi lang ang ale ang nakahuli sa kanya. Halos labasan si Mang Ramon habang pinagmamasdan ang dalaga na sa malayo nakatingin pero walang tinitingnan. Abala ang dalawang kamay ni Tess at alam niya kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga kamay na iyon. Isang araw, sabi niya.

Kinabukasan, dumaan si Mang Ramon sa burger stand at namili ng tatlong order ng hamburger.

‘Bago ka lang iha?’ tanong ng matanda. Dahil sa dati itong sundalo, malaki ang pangangatawan ni Mang Ramon. Malakas pa sa kalabaw ika nga. May mga puti na sa maikling buhok pangsundalo at makikkita ang lakas sa kanyang mukha. Nasa edad 60 na si Mang Ramon pero maagang nagretiro. Nasa edad 50 ang tantiya ni Tess.

‘Ahhh opo. Isang linggo po… Bakit ho?’

“Wala lang. Dun kasi ako sa kabila at paminsan-minsan eh bumubili ako dito. Ngayon lang kita nakita eh. Ilang taon ka na?”

“Ahhh ehh 18 na po ako…” sabi ni Tess. Itinanggi niyang 17 lang siya dahil baka sumabit siya. “Ahh ganun. Ako pala si Ramon. Mang Ramon ang tawag sa ‘kin dito,” sabi ng matanda. 18 pala ha. Bata pa.

Hindi na tumugon si Tess at inabala ang sarili sa paglululto. Iba ang pakiramdam niya sa matanda.

‘Puwede ba free delivery? May telepono ka ba? Alam mo na ang tumatanda eh. Hehehe

Kailangan pang tumawid dito para maka-cheeseburger. Baka naman puwede.’

‘Ahh eh… Itatanong ko po. di ko po alam kung puwede eh.’

‘Sabihin mo lang ha at mapapadalas ang order ko.’

Matapos magbayad ay nagpaalam na si Mang Ramon.

Pagkauwi ng matanda, may napansing paper bag si Tess sa katabing upuan ni Mang Ramon. Sa kanya kaya yun? Kinuha ni Tess ang bag para isauli kung sakaling bumalik ang matanda.

Matapos ang ilang oras, hindi bumalik si Mang Ramon. Ibig sabihin, hindi kanya ang nasa bag at dahil wala naman siyang ginagawa, tiningnan niya ang laman ng bag.

Muntik nang maihulog ni Tess ang bag nang makita niya ang bagay na nasa loob. Isang mahabang goma na hugis ari ng lalaki. May motor sa dulo na may lalagyan ng baterya at switch. Parang dinadaluyan ng kuryente ang katawan ni Tess habang hawak ang bagay na tinatawag nilang vibrator. Napanhinga nang malalim ang dalaga at nakaramdam siya ng matinding init. Nagsimula siyang magkikilos nang hindi mapakali. Mabuti na lang ay may mga parating na kostumer. Hanggang ala-sais ang shift niya at sa mga oras bago mag ala-sais, maya’t-maya ang tingin niya sa relo. Hindi siya makapaghintay na umuwi at magkulong sa kuwarto kasama ang nakitang laruan.

Report

What do you think?

3 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply