Burger Queen
in ,

Burger Queen – Chapter 16: Tigang

/Psst. Nood tayong sine sa Megamall./ text ni Patrick.

/Saan ka ba nagpunta? Tagal mong di nag-txt?/ sagot ni Tess. Puro kasambahay lang ang nakikita ni Tess tuwing nakikigamit siya ng CR.

/Sensiya na. Personal eh. Make it up to u na lng. Nood tayo mamaya./

/Ano namang palabas?/

/Ikaw bahala. Mamili tayo dun./

/Hmm. Sabi mo yan ha./

/Sige. Ready lang ako mamaya./

Natuwa naman si Tess. Inakala niya na kinalimutan na siya ni Patrick matapos nitong matikman ang katawan niya. Ang totoo naman, siya ang may gustong makatikim sa binata. Mawala man ito, ok lang. Ginanahan muli si Tess sa pagluluto. Abonado siya malamang. Apat na burger ang aabonohan niya para sa date nila ni Patrick at sa kanyang nanay at kay Alma. Sige naman ang dating ng mga customer. Umoorder din si Mang Ramon pero di siya pinanapunta nito. (Nagsawa na kaya sa kin? Ok lang din.)

Ilang tao na ang nakagamit ng katawan niya. Ang huli ay ang sarili niyang ina. Kakaiba ang karanasan niya sa nanay niya. Nakakalibog na medyo may pagka-normal. Natuwa si Lea na napaligaya niya ang nanay niya sa pamamaraang seksuwal. Medyo nag-init siya nang maalala ang mukha ng ina habang kinakain ang puki niya. (Shit! Bakit kasi nadiskubre pa yung vibrator?) Iniiwan niya ang vibrator sa bahay dahil baka gamitin ni Alma o ng nanay niya saka di naman siya nagkukulang sa sex. Pero sa ganitong pagkakataon, kapag nabubuhay ang libog niya… Naiisip niyang labas-masok ang vibrator sa puki ni Alma o ng nanay niya. O di kaya, busy ang dalawa. (Shit! Shit! Shit! Uhhmmm Bahala na!. Mamaya siguro kay Patrick. Uhmm. Ano ba iyan?) Basa na ang pakiramdam ni Tess sa panty niya at kumikiskis sa bra niya ang mga utong na tayong-tayo. Agad siyang uminom ng softdrinks. Matagal pa ang downtime pero gusto na niyang magkulong.

Nakaupo si Alma sa silid ng ate niya. Pinagmamasdan ang malaking vibrator ng ate niya. Dalawang araw na mula nang mangyari ang group sex nilang magkakaibigan. Di niya alam kung ano ang mararamdaman. Nalilito ang dalagita. May boyfriend na siya pero tama nga ba ang nangyari? Alam niyang mali pero super enjoy siya. Tatlong lalaki agad ang nakatikim sa kanya. (Bakit ganun? Pinagsamantalahan ba nila ako? Parang hindi. Gusto ko naman eh. Pero tatlo sila. Tama ba yun?) Naalala niyang nag-isang round pa sila ni Lester bago siya umuwi. Hindi pa niya nasasabi sa ate niya. (Magagalit yun. Lagot ako kay Ate.)

“Lester kantutin mo na ako. Pls.” mga salitang nanggaling sa sarili niyang labi. (Di man lang muna ako nagpa-sixteen. Mas ok daw yun kahit paano.) Natigil ang pag-iisip ni Alma nang tumunog ang cellphone niya. Binigay ni Tess ang lumang phone kay Alma matapos tanggapin ang bigay ni Patrick.

/Gagabihin ako. Pakisabi na lang kay nanay./ txt ni Tess.

/Bakit? Miss na kita ate. Nag-iinit ako ngayon./

/Ano ka ba? Gusto ko na ngang mag-solo dito eh. Init na init na din ako. Sinabi mo pa iyan. Pakisabi mo na lang kay nanay./

Natuwa si Alma sa sagot ng ate niya. (Hehehe) /Sige ate. Uhhmmm… wait ako sa iyo….Ooohhh. Sarap ng vibrator mo ooohhh!/

/Tse! Lagot ka sa kin mamaya./

Namalengke si Aling Lea kaya nag-iisa sa bahay ngayon si Alma. Nag-init siya ng husto sa palitan nilang mag-ate at sa mga alaala niya. Mabilis siyang naghubad ng lahat ng saplot niya. Pinagapang niya ang palad niya sa hubad niyang katawan. Tayong-tayo ang mga utong niya sa mura niyang dibdib. Pinagapang niya ang kamay niya dito. Inikot-ikot ang palad niya sa ibabaw ng utong niya.

“Shit! Ooohhh! Ahhhh!” malakas na ungol ni Alma.

Naglalakad pauwi si Joey. Kababata ni Alma. Magkatabi lang sila ng bahay at kalinya ng eskinita nila ang silid ni Tess. Napatigil ang binatilyo nang may marinig na mga ungol. (Ano yun) Hindi nagtagal, nasundan ito. Lumingon siya sa paligid. Mga alas dos na ng hapon at kainitan. Walang tao sa paligid. Sinundan niya ang mga ungol.

Walang pakialam si Alma. Gusto niyang makaraos. Patuloy siya sa paglalamas ng mga suso niya gamit ang isang kamay habang nakapasok ang dalawang daliri niya sa puki niya. Taas-baba ang balakang ng dalagita. Sarap na sarap. “Oooohhh shit! Sarap Lester. Sige paaahhhh!”

(Si Alma yun ah. Ano nangyayari sa kanya?) Idinikit ni Joey ang tenga sa dingding ng bahay. Gawa sa kahoy ang bahay nila Tess. Nakasara ang bintana ni Tess. Alanganin na nakasara ito sa init ng panahon. Muling lumingon si Joey kung may tao sa paligid. Pinilit sumilip ni Joey sa bintana. May maliit na siwang dito. Nanlaki ang mata niya nang makita si Alma sa kama ni Tess. Hubo”t-hubad ito at parang nagpapaligaya sa sarili. (Shit! Si Alma nga! Ganun pala magjakol ang mga babae!) Makintab na sa pawis ang katawan ng dalagita. Inosente noon ang tingin ni Joey kay Alma. Wala siyang malisya dito. Pero ngayon, sintigas ng bakal ang titi niya. Kung madilim lang ay magjajakol siya. Habang tumatagal ang panonood niya, lalong sumasakit ang puson niya.

Si Tess naman ay hindi na mapakali. Init na init ang pakiramdam niya mula nung huling text ni

Alma. Walang nagawa ang softdrinks na tinungga niya. Hinihintay niya ang downtime kung saan walang tao sa paligid. May isa siyang customer ngayon na nagbabasa pa ng diyaryo habang kumakain. (Shit! Shit! Ano ba?) Pinagkikiskisan na lang ni Tess ang mga hita niya habang nakaupo siya.

Tuloy lang si Alma sa pagpapaligaya sa sarili. Basambasa na ang puki nya. Ipinahid nia ang sariling katas sa utong niya para lalong masarapan. “Uuuhhmmmm Sige pa! Come on! Ooohh! Hayan na! Hayan na! Oooohhh!” ungol ni Alma nang labasan siya.

Halos sumabog na rin ang katas ni Joey. Basa na ang brief niya sa paunang-katas niya. Hindi pa rin siya natitinag sa kinatatayuan. Muli siyang lumingon-lingon. Ayos! Wala pa ring tao. Pinagsawaan ng mata niya ang kahubdan ng kababata. (Grabe Alma. Isama mo ako diyan.) Parang gusto niyag katukin. Parang nag-iisa lang si Alma pero baka mapahiya ang dalagita at tumigil. Sayang ang palabas.

Sa wakas! Umalis din ang customer ni Tess. (Di ko na kaya. Sa CR na lang nina Patrick. Bibilisan ko lang.) Agad nagsara ng stand si Tess. Wala namang masyadong tao sa paligid. 10 minutes lang. Tulad ng dati, kasambahay ang sumalubong kay Tess. (Nasan kaya si Patrick?) Gusto niyang magpa-isa sa boyfriend kung nagkataong nasa bahay ito. Di na bale. Agad nagkulong sa CR si Tess.

“Shit! Saraaap…” ungol ni Alma matapos labasan. Pero hindi pa tapos si Alma. Ilang beses ba siya nilabasan nung group session nila? Tatlo? Apat? Kaiba namang way para mawala ang virginity niya. Isa pa! Isa pang Joy! Tayong-tayo pa ang mga utong niya at mainit pa ang puki niya. Kinuha niya ang vibrator ni Tess at binuksan ito. Nagsimulang manginig ang kahabaan nito sa kamay niya.

Lalong nanlaki ang mga mata ni Joey nang makita ang hawak ni Alma. (Grabe pala libog mo Alma! Grabe ka! Ang sakit naman!) Gustong-gusto nang umuwi ni Joey at magbate. Pero kailangan din niyang mapanood ang susunod na kabanata. (Ito lang isipin ko, puwede pang magMariang palad pagtuntong ko ng 30!) Sinimulang pagapangin ng dalagita sa katawan niya ang pekeng ari. Pinaikot-ikot niya ito sa mga susoniya at saka inilagay sa pagitan. Nakita ni Joe na bumubuka ang bibig ni Alma tanda ng pag-ungol nito. Tumigil si Alma sa pag-ungol nang malakas kanina. Inipit niya ng pekeng ari sa pagitan ng susoniya saka isinubo ang dulo. (Shit! titi ko sana yun!) Medyo malabo dahil US size ang vibrator. Isang ulos lang ni Joey ay butas ang dingding ng bahay.

Sinimulang ipahid ni Alma ang vibrator sa puki niya. “Shit! Uhhhmmm Elton! Ang laki ng sa iyooo.” sabi ni Alma. Naalala niya ang titi ni Elton na naglabas-masok sa kanya. “Sorry talaga atee. Masaraaap…” ungol ni Alma nang simulan niyang ipasok ang vibrator sa puki niya.

Pagkasara ni Tess ng pinto ng CR, agad-agaran siyang naghubad ng laat ng saplot niya. Init na init na siya. Kailangan niyang makaraos. Umupo siya sa bowl. Umihi sandali at saka itinaas ang mga paa sa pader ng CR. Sinimulan niyang lamasin ang boobs niya saka pinagapang ang isang kamay niya pababa sa puki niya. “Uuuhhhmmm saraaappp ooohhh!” mahinang ungol ni Tess. Pinisil-pisil niya ang dibdib niya habang hinahagod ang puki niya. Labas-masok ang gitnang daliri habang sinasagi ang kuntil niya. “Shit! Uuhhmmm…”

Pilit niyang inalala ang mga nakakalibog na bahagi ng buhay niya sa mga nakaraang linggo. Nakita niya sa harap niya ang mukha ni Frank habang dinidilaan ang nakabuyangyang na puki niya. Napakagat-labi si Tess sa sarap habang pinaikot-ikot niya ang daliri niya sa kanyang kuntil. Gaya ng pag-ikot ikot ng dila ni Frank. Naalala niyaa ng paghagod ng dila ng amo niya nung unang araw niya sa opisina nito. “Ssiiirrr oooohhh! uunngghh” Malapit na siyang labasan nang mag-ring ang cellphone niya.

“Ateee…. Saraap ooohhh! Sige paaahh! ” ungol ni Alma habang umaandar ang vibrator sa loob niya. Inilabas-masok din niya ang daliri niya sa bibig niya. “Elton…. Sarap ng titi mo ohhhh” Ini-imagine niya ang naranasang sex session at kapag naaalala niya, pumapasok sa isip niya ang ate niya. “Atee oohhh.. Sorryyyy…” Nakita niya ang cellphone niya. Nag-dial siya habang inilalabas-masok pa ang vibrator sa puki niya.

Naka-ilang ring ang cellphone bago kinuha ni Tess. Inis si Tess sa nangyari. Bitin na bitin siya.

“Hello?”

“Ateeehh Tulungan mo akooh.”

“Alma? Bakit?”

“Nagpaparaos lang ate. Ikaw kasi ang naiisip ko eh. Oohhh!”

“Ako din nagpaparaos.” sagot ni Tess. Muling nabuhay ang libog niya. Muli niang kinalikot ang kuntil niya. “Ano ginagawa mo ngayon?”

“Pinapasok ko yung vibrator sa puki ko. Ang saraap ate Ooh! Ikaw?”

“Nasa iyo pala iyan. Ako pinipisil ko boobs ko. Saka hinihimas pepe ko. Tulungan mo ko Alma.

Kanina pa ko libog eh. Kasalanan mo ito. Uuhhhmmmm”

“Ganun ba? uuhhmmm Kiss ko pepe mo?”

“Pls Alma. ooohhh!”

“Kiss ko na. Ganito ba? Gusto mo kainin ko tanggal mo ate?”

“Ooh ganyan nga. Sige pa ooohh”

“Ako rin ate! Kainin mo puki ko uuhnngghhh!” ungol ni Alma. Nagkunwaring padila-dila si Tess. Nilagyan ng tunog ang pagdila at paghalik niya. Ganun din ang ginawa ni Alma.

“Ganyan ate! Sige paahhh Malapit na ako Oooohhh!”

“Alma. Ako rin. Malapit na! Yes! Yes! Ahhhhhhhhhhh!”

Sabay na nilabasan ang magkapatid. Tumalsik sa pinto ng CR ang naipong katas ni Tess. Napaliyad naman ng husto si Alma sa kama ng ate niya. Halos inalikabok na ang mata ni Joey sa panonood kay Alma. Hindi niya magawang kumurap. Biglang nakarinig si Joe ng mga apak ng bakya sa malapit. Agad siyang kumaripas ng takbo nang makita niya si Aling Lea. Di niya alam na pinagtitinginan siya ng mga nadaanan niya dahil sa tayong-tayong bukol sa shorts niya.

Report

What do you think?

4 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply