Burger Queen
in

Burger Queen – Chapter 15: First Time Ni Alma Part 2

Iba ang pakiramdam ni Alma nang si Rick na ang pumasok sa puki niya. Mas malaki ang kay Rick. Mas masakit nang konti pero iba ang sarap na nararamdaman niya. Nilalamas ni Pinky ang dalawang suso niya habang binabate niya ang ari nina Elton at Lester.

“Sarap ba Alma?” tanong ni Rick.

“Ooohhh.. Oo Rick. Sige paaaahh! Shit! saraap!”

“Aaminin mo na ba kung sino nakauna sa iyo?” tanong ni Pinky.

“Si… Si ate…”

“Shit! Grabe ka talaga! Nakakalibog ka lalo Alma! Umm Umm Um!” sabi ni Rick.

“Sama mo ate mo.” sabi ni Lester.

“Uummm… Magagalit yun oooohhhh!”

“Kung ayaw niya di wag. Sa iyo na lang kami. Ahhhh lalabasan na ako. Umm Umm Umm!” sabi ni Rick. Nilabasan siya sa loob ni Alma.

Pakiramdam ni Alma na punung-puno na ng likido ang puki niya. Kung hindi siya safe ay baka mabuntis siya ng triplets sa dami ng likido sa loob niya. Sige naman ang pag-bate ni Elton. “Buka mo bibig mo Alma.”

Bumuga si Elton sa nakabukang bibig ni Alma. Nalasahan ni Alma ang mainit-init at malapot na katas ni Elton. Nilabasan din si Lester at natalsikan si Alma sa dibdib. Si Pinky na lang ang di pa nilalabasan kay Alma. “Tingnan ko nga kung magaling ka. Do mo ako.” sabi ni Pinky.

Tumihaya si Pinky at ibinuka ang puki nito sa harap ni Alma. Tumalima naman ang dalagita at sinimulang dilaan ang puki ng kaibigan. Ngayon pa lang siya kakain ng puki liban sa ate niya.

“Ooohhh shit! Ganyan girl! Ooohhh!” sabi ni Pinky habang dilidilaan siya ni Alma. May nalalasahang katas si Alma sa puki ni Pinky pero di na niya alam kung kanino yun. Nagpahinga muna ang tatlong lalaki at nanood habang kinakain ni Alma ang puki ni Pinky.

Pinaikot-ikot ni Alma ang dila sa tinggil ni Pinky. Natutuwa siya sa reaksiyon ng kaibigan. “Shit Alma! Ganyan nga! Ooohhh!” sigaw ni Pinky. Ganun din si Pinky. Ngayon lang nakatikim ng ibang dila ng babae ang puki niya. Ilang sandali lang ay nilabasan na ito sa sobrang libog na nararamdaman. Agad pumihit si Pinky para kainin ang kay Alma. Baligtaran sila.

“Grabe naman pala nililigawan mo tol. Jackpot ka!” sabi ni Elton kay Lester.

Si Lester naman ay medyo nalilito. (Okay naman si Alma. At least virgin pa… kanina. Di ko lang akalaing ganito ito kalibog. Humanda ka sa kin pag tayo na lang.)

“Oooohhh Pinkyyy! Ahhh ahhh ahhhhh!” ungol ni Alma nang labasan siya. Nilaplap ni Pinky ang mga naghalong katas ng mga lalaki at ni Alma. Napadighay pa siya na ikinatuwa ng lahat.

Hinang-hina si Alma at nakatulog nang nakangisi. Tinabihan siya ni Lester at Pinky sa kama. Tumabi naman si Elton at Rick sa mga gf nila at pare-pareho silang nakatulog nang hubot-hubad sa kuwarto ni Sharon.

Samantala, kakauwi lang ng bahay ni Tess mula sa trabaho. Mag-aalas 10 na gawa ng trapik at tulog na marahil ang nanay niya. Hindi niya alam na may lakad si Alma. Binuksan niya ang naka-lock na pintuan at nagpatuloy sa silid niya. Nakarinig siya ng ungol mula sa kuwarto ng nanay niya. Bahagyang bukas ang kuwarto ng nanay niya at napasilip siya. Nabigla siya sa nakita.

“Oooohhhh saraap uhhmmm” ungol ni Aling Lea habang umaandar ang vibrator sa loob ng puki niyang nakabuyangyang. Nilalamas ni Aling Lea ang mga susoniya. Malaswa ang itsura ng nanay niya. Nakaka-L.

Napako si Tess sa puwesto niya. Noon lang niya nakitang nagpapaligaya sa sarili ang ina niya. Napansin niyang wala si Alma kaya siguro nagawaito ng nanay niya. Hindi niya napigilan ang sarili na manood. Lalong ipinagbukahan ni Aling Lea ang mga hita niya at inilabas-masok ang nanginginig na vibrator. Noon lang napansin ni Tess na gumanda ang katawan ng ina. Pumayat ito dahil sa sakit. Wala pa namang kuwarenta si Aling Lea at hindi siya magtataka kung magkagusto ito sa lalaki o may lalaking magkagusto rito. (Sana lang wala at ayokong may ibang lalaki sa bahay.) Nagsimula ring mag-init ang katawan ni Tess. Ilang araw na rin siyang walang sex. Hindi niya namalayan na nasa loob na ng blouse niya ang kamay niya ha ang pinapanoood ang pagpapaligaya ng ina sa sarili. Napisil niya ang isa niyang utong. Napaungol rin si Tess.

Biglang natigil si Aling Lea. “Ayy! Sino iyan?”

Sa pagkabigla ay napabagsak si Tess papasok ng kuwarto. Halatang nakapasok pa sa blouse ang kamay niya at bukas na ang zipper ng pants.

Nagbalot ng kumot si Aling Lea. “Tess! Kanina ka pa diyan?”

Napatango lang ang dalaga. “Pa…Pasensiya na. Di mo sana nakita yun. Sorry iha.”

“Sorry rin “nay. Di ko napigilan ang sarili ko. Alis na ako. Tuloy niyo lang…”

“Tess, sandali…”

“Ano po yun?”

“May nangyayari ba sa inyo ng kapatid mo?”

“Ano pong nangyayari?”

“May, ginagawa ba kayo sa silid mo?”

Napatango lang uli si Tess. “Hanggang dun lang po yun nay. Patawarin niyo kami. Ititigil ko na po.”

Hinawakan lang ni Aling Lea si Tess sa balikat at niyakap. Napadikit si Tess sa hubad pang katawan ng ina. Kakaiba ang init sa katawan nito. Sinimulang halik-halikan ni Aling Lea ang buhok ng anak.

“Nay…”

“Bitin ako anak. Miss ko na tatay mo…” sabi ni Aling Lea. Nakuha ni Tess ang gusto ng ina. Naisip niyang naririnig sila nito kapag may milagro sila ni Alma. Gumalaw ang kamay ni Tess at hinawakan ang susong ina na hindi na niya nahawakan nang mag-dalawang taong gulang na siya. Mas malaki ang mga susong ina niya kaysa sa kanya at hindi pa masyadong laglag.

“Ganyan anak… Sali ako sa laro niyo oooohhhh!” Napaungol si Aling Lea sa sarap na nararamdaman. Matagal nang walang nakakahawak sa mga susoniya. Yumuko si Tess at muling sinuso ang nanay niya. Ngunit iba na ang pakiramdam ni Aling Lea. Kakaibang sarap na.

Nag-iinit na nang husto si Tess. Dali-daling hinubad ang lahat ng saplot sa katawan. Pagkahubad ay agad na hinalikan sa leeg si Aling Lea. Hinalik-halikan din niya ang likod ng tenga ng nanay niya at nasuklian siya ng mahabang ungol nito.

“Uhhhmmm Tess…Saan ka natuto niyan? Ooohhhh”

Hindi sumagot si Tess. Alam lang niyang humahanga ang ina sa talento niya sa kapwa babae. Inisip na lang ni Tess na hindi ang niya ina ang katalik niya ngayon. Lalong pinag-ibayo ni Tess ang paghalik sa katawan ng ina. Bumaba uli siya sa susong nanay niya. Pinaikot-ikot ang dila niya sa mga utong ng ina na tayong-tayo na. Habang busy siya sa susoni Aling Lea ay naglumikot ang isang kamay niya sa pagitan ng hita nito. Basambasa si Aling Lea. Napahawak si Aling Lea sa ulo ng anak habang sumususo ito sa kanya. Napaliyad siya nang pagapangin ni Tess ang isang daliri sa hiwa niya. “Oooohhhhh” malakas na ungol ni Aling Lea.

Lalong bumaba ang paghalik ni Tess. Tuluyan nang iniwan ang susong ina. Humalik siya sa tiyan, sa pusod at sa wakas, humantong siya sa mabalahibong puking pinanggalingan niya. Kapit na kapit si Aling Lea sa kubrekama habang bukang-buka ang mga hita niya. Pinaghiwalay ni Tess ang ibabang labi ng ina niya saka dumila nang mahaba sa loob. Kagat-labi si Aling Lea sa sarap. Sobrang tagal na mula nang huling makaranas siya nang ganun. Sarap na sarap si Aling Lea. Hindi niya akalaing magaling palang magpaligaya ang sariling anak. Hindi rin siya makapaniwala sa ginagawa nilang mag-ina pero namayani pa rin ang libog nilang dalawa. “Oooohhh anak, hayan na akooo oooohhh!” ungol ni Aling Lea. Grabe ang panginginig niya sa sarap. Nang mahimasmasan siya ay agad niyang pinahiga si Tess at siya naman ang kumain sa sariwa pang puki ng anak niya.

“Oooohhh nayyy! Sige paahhh!” sabi ni Tess. Kakaiba ang nararamdaman ni Tess sa tanawin sa harap niya. Sarili niyang nanay ang kumakain sa puki niya. Noong una ay di rin siya panatag na tingnan si Alma na kumakain sa puki niya. (Siguro nga ganito talaga. Wala namang ibig sabihin ito. Kailangan lang makaraos ooohhh)

Inabot ni Aling Lea ang vibrator ni Tess at ipinasok sa basambasang puki ng anak habang dinidilaan niya ito. Napaliyad si Tess sa sarap. Sige lang si Aling Lea sa pagdila ng tinggil ni Tess habang inilalabas-masok niya ang vibrator sa puki ng anak. Sumusunod naman ang balakang ni Tess sa bawat labas-masok ng vibrator sa kanya.

“Oohhh nay! Shit! hayan na ako oooohhh!” ungol ni Tess nang labasan din siya. Hinalikan agad siya ng ina niya sa labi. Nagpalitan sila ng laway at nagpuluputan ng dila.

“Tess, salamat sa iyo.” sabi ni Aling Lea sa anak.

“Ok lang “nay.”

“Gusto ko pa sanang maulit ito. Pero, magkakaibigan lang tayo pag ginawa natin ito. Hindi tayo mag-iina.”

(Mag-iina) Napangisi si Tess. “Puwedeng sumali si Alma? Di natin ito secret sa kanya?”

Tumango lang si Aling Lea at napangiti rin. Muli silang naghalikan at magkayakap na matutulog.

“Ahh Tess.”

“Ano yun nay?”

“Punas ka muna ng bimpo. Amoy burger ka. Nagugutom tuloy ako. Di ka pa nag-uuwi ng mga burger mo.”

Report

What do you think?

3 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply