Burger Queen
in ,

Burger Queen – Chapter 17: Tigang Part 2

Humihingal pa si Alma matapos siyang labasan. Nasa loob pa ng puki niya ang kalahati ng vibrator na umaandar pa. Hindi niya alam na nasa loob na ng bahay ang nanay niya.

Nagtataka naman si Aling Lea at walang tao sa bahay. Baka nasa kuwarto ni Tess si Alma. Nagulat siya sa nakita nang buksan niya ang pinto.

“Aaayyy Alma! Ano nangyari sa iyo?” sigaw ni Aling Lea.

Nabigla si Alma sa nangyari. Nakabuyangyang pa ang hubad niyang katawan sa harap ng nabiglang ina. May vibrator pa sa loob ng puki niya. “Nay?” mahinang sabi ni Alma.

Tahimik lang na nakatingin si Aling Lea sa anak. Matapos ay agad na umalis. Narinig ni Alma na ibinaba ng ina ang mga ipinamili sa mes saka nagtungo sa kuwarto at nagsara ng pinto.

Namutla si Alma. Ano na lang ang sasabihin niya sa ina niya. (Nay, nagdadalaga na kasi ako.

Nay, normal lang po di ba? Nay, gusto ko kasing subukan kung ano pakiramdam…) Alam ni Alma ang sasabihin ng ina. “Ang bata mo pa para maglandi.”

Nagbihis si Alma ng bra at panty saka nagtungo sa kuwarto nilang mag-ina para magpaliwanag. Nadatnan niya ang ina na nakaupo sa tabi ng kama. Nakatalikod ito sa pinto at parang humuhikbi.

“Nay…”

Hindi sumagot si Aling Lea.

“Nay… Sori po. Di niyo po sana nakita yun. Kasi po… Gusto ko lang po kasing maranasan yung sex eh. Gusto ko lang pong malaman kung ano ang pakiramdam.”

“Ngayon alam mo na?” mahinang tanong ni Aling Lea. Walang tanda ng galit. Pero hindi alam yun ni Alma.

“O…Opo.”

“May nakagalaw na ba sa iyo? Bata ka?”

Nagsinungaling si Alma. “Wala pa po.”

“Totoo?”

Hindi makasagot si Alma. “Sori po talaga nay. Hindi na po mauulit.”

“Hindi ko na maiaalis sa iyo yun.” sabi ni Aling Lea. “Lalo pa”t alam mo na ang pakiramdam. Saan mo nakuha yung ginagamit mo?”

“Kay Ate po. Nakita ko lang po. Kaya ako naging curious.” sagot ni Alma. “Ba”t parang di kayo galit?”

“Galit ako anak. Galit ako sa “ting tatlo. Galit ako sa sarili ko. Di kita mapagsabihan dahil nalilito ako. Anak, alam ko ang tungkol sa inyo ng ate mo.”

Nabigla si Alma sa sinabi ng ina. Sana hanggang dun lang ang alam niya. “Kasalanan ko din yun “nay. Nung nakita ko po yung gamit ni ate… Parang di ko napigilan ang sarili ko.”

Tumingin sa mata ng anak si Aling Lea, saka ngumiti. “Ako rin anak. Ganun din pakiramdam ko. Nahuli ako ng ate mo. Kaya, di mo ako matatawag na santa pagdating diyan. Kaya ako nalilito. Kaya di ko kayo mapagsabihan dahil pare-pareho lang tayo.”

“Nung nakita kita sa kuwarto, nauna pa libog ko kaysa galit kaya nandito ako ngayon.”

“Talaga nay? Di kayo galit sa kin?” “Magagawa ko. Nandiyan na “yan. Kung puwede, isali niyo ako ng ate mo…” sabi ni Aling Lea. Nagkatinginan silang mag-ina. Iba ang mensahe ng mga mata ni Aling Lea kay Alma. Nakuha ito ng dalagita. Inilapit ni Alma ang mukha sa ina. Hinimas-himas ni Aling Lea ang buhok ng bunso. Lalong nagkalapit ang mga mukha nila hanggang sa maglapat ang mga labi.

Muling nabuhay ang libog ni Alma. “Nay…”

“Huwag nanay… Lea lang.” sabi ni Lea.

Naglingkisan sila ng dila. Ayaw bitiwan ang isa”t-isa. Lalong ginanahan si Alma sa sinabi ng ina. Nabawasan ang pagka-ilang niya dahil parang ibang babae na ang katalik niya. May kasama na siya sa pagpawi ng nararamdamang init sa katawan. Nagsimulang gumapang ang mga kamay ni Alma. Inabot niya ang mga susong nanay niya na sinuso niya parang kailan lang. Isa-isang inalis ni Alma ang mga butones ng blouse ni Lea. Si Lea naman ay inalis ang pagkaka-hook ng bra ng anak. Tumambad kay Lea ang murang dibdib ng anak na may porma na. Tayong-tayo ang mga utong.

Hinalikan ni Lea ang isang suso ni Alma. “Oooohhh! Nay…” Napatigil si Alma sa paghuhubad sa ina. Napaliyad siya sa sarap. Napahawak si Alma sa ulo ni Lea. “Ooohhh sarap nay… Lea pala uuhhmmm.”

Natuwa si Lea at napapaligaya niya ang bunso. Pinaikot-ikot niya ang dila niya sa mga tayungtayong utong ni Alma. Sinisip niya ang isa saka pinisil ang kabila. “Oooohhh shit! Ummpphhh” ungol ni Alma. Naghubad ng panty ang dalagita habang abala ang ina sa dibdib niya. Nakatawag pansin iyon kay Lea. Bumaba ang isang kamay nito at pinakiramdaman ang hiwa ni Alma. Napabuka ang hita ni Alma para bigyang laya ang ina.

Tumigil sandali si Lea. Pinagmasdan ang anak. Kusa nitong hinagod ang puki niya. Naghihintay sa susunod na gagawin ni Lea. Tuluyan nang naghubad si Lea. Nakita ni Alma ang malalaking susong nanay niya. Malaki pa sa ate niya. Malaki pa sa mga kaibigan niya. Di siya nakatiis. Muli siyang sumuso sa nanay niya.

“Ooohhh… Ganyan nga anak… Sige pa. Uhhmmm… Sa iyo talaga iyan…”

Sige lang sa pagsuso si Alma sa nanay niya habang hinihimas nito ang puki niya. {Shit! Sarap humimas ni nanay… oohhhh!} Napahiga ang mag-ina sa kama nila. Bumaba ang paghalik ni Alma sa katawan ni Lea. Gusto niyang matikman ang puki ng ina.

“Lea… Nay, Dito ako galing di ba?” tanong ni Alma.

“Oo anak. Gusto mo bang matikman?”

“Oo nay. Ambango mo.” sabi ni Lea sabay hinagod ng dila ang hiwa ng ina. Napaungol nang malakas si Lea. Pinaghiwalay ni Alma ang mga labi ni Lea bago muling hinagod ng dila. Napapagalaw na ang balakang ni Lea sa sarap.

“Ooohhh ganyan nga! Sige pa Alma Ooohhh! Ang landi mong bata ka! Oooohhh!”

Nakita ni Alma ang kuntil ng ina. Pinaikot-ikutan niya muna ng dila bago ito sinipsip. Halos mabaliw si Lea sa ginagawa ng bunso. {Bakit mas magaling pa yata ito kay Tess?!} Ipinasok ni Alma ang mga daliri niya habang kinakain ang kuntil ng nanay niya. Napasabunot si Lea sa buhok ni Alma. “Ooooohhhhh Ahhhhh! ahhh! hhaaahhh ahhhh!” ungol ni Lea. Di nagtagal, napaliyad bigla ito tanda nang nilabasan siya. Sinimsim ni Alma ang katas ng nanay niya.

“Alma, ikaw rin!” sabi ni Lea. Bumaligtad ng pwesto si Alma. Itinapat ang murang puki niya sa mukha ni Lea. {Ang bango ng puki ni Alma. Sariwa pa…} Agad na kinain ni Lea ang puki ng bunso.

“Aaaahhhh! Uummmmnn!” ungol ni Alma. “Ganyan nay… Sige paaahhh oooohhhh!”

Palitan ng ungol ang mag-ina habang nagkakainan ng kanilang mga ari. Pinag-hiwalay ng husto ni Lea ang mga labi ng puki ni Alma para mas makain niya ang kuntil ng anak. Sinipsip niya iyon at kinagat-kagat. Salit-salit ang sipsip at kagat na ginawa ni Lea. Napatigil si Alma sa pagkain sa puki ni Lea sa sarap.

“Nay…. Hayan na ako… Ooohhh ayan naaaaaahhh!” ungol ni Alma. Parang kinumbulsiyon ang dalagita sa ibabaw ng katawan ng nanay niya. Di nagtagal, pinagsikapan niyang sumunod ang nanay niya. Di nagtagal, nilabasan din ito.

Umayos sila nang puwesto at nagyakapan. Kakaiba ang pakiramdam ng dalawang pares ng susong magkadikit. Naglingkisan ang mga dila nila. Parang walang sawa.

“Ang galing mo anak. Parang ayoko nang malaman kung saan ka natuto. Alam mo na siguro kung paano mag-ingat.” sabi ni Lea.

“Opo “nay… saka wala namang mangyayari sa kin pag tayo ni Ate di ba?” sagot ni Alma. “Paguwi niya try nating tatlo. Sali ka na sa “min.”

Report

What do you think?

3 Points
Upvote

Written by ensign

Leave a Reply